GIG

Sous Le Vent, Geneva, SW

CHRISTOS RAFALIDES TRIO

  • Christos Rafalides, vibraphone
  • Gianluca Renzi, bass
  • Mauricio Zottarelli, drums
CHRISTOS RAFALIDES TRIO